Wilt u frisse, schone lucht en meer welzijn?

Algemene bedrijfsvoorwaarden 

§ 1 Geldigheid, definities van termen

(1) Nanodron GmbH, Eisenbahnstr. 25, 75179 Pforzheim, Duitsland (hierna: “wij” of “Nanodron”) exploiteert een online winkel voor goederen op de website https://nanodron.de. Op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “klant” of “u”) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. “Ondernemer” is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een maatschap met handelingsbekwaamheid een maatschap is die begiftigd is met de handelingsbekwaamheid om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

§ 2 Sluiting van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende regels met betrekking tot het sluiten van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze onlineshop op https://nanodron.de.

(2) Onze productpresentaties op internet zijn niet-bindend en vormen geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(3) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De klant dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes af te ronden. De bestelling verloopt in de volgende stappen:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. Het toevoegen van de producten door op de betreffende knop te klikken (bijvoorbeeld "Toevoegen aan winkelwagen", "Toevoegen aan winkelmandje" of iets dergelijks),
  3. Het controleren van de gegevens in de winkelwagen,
  4. Oproepen van het besteloverzicht door op de betreffende knop te klikken (bijvoorbeeld ‘Doorgaan naar afrekenen’, ‘Doorgaan naar betalen’, ‘Ga naar besteloverzicht’ of iets dergelijks),
  5. Het invoeren/controleren van de adres- en contactgegevens, het selecteren van de betaalmethode, het bevestigen van de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid,
  6. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, bevestiging van een negatieve kwaliteitsovereenkomst,
  7. Rond de bestelling af door op de knop ‘Nu kopen’ te klikken. Dit vormt uw bindende bestelling.
  8. De overeenkomst komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) Als het contract wordt gesloten, is het contract gesloten met Nanodron GmbH, Eisenbahnstr. 25, 75179 Pforzheim, Duitsland.

(5) Voordat u bestelt, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en het annuleringsbeleid, vindt plaats via e-mail nadat u de bestelling heeft geplaatst, deels automatisch . Wij slaan de contracttekst niet op nadat het contract is gesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijvoorbeeld de "terugknop" van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van de overeenkomst en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van het contract in onze onlineshop is:

  1. De verkoop van goederen. Op onze artikelpagina's vindt u de specifieke aangeboden goederen.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen vindt u in de artikelbeschrijving. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de artikelbeschrijving (negatieve kwaliteitsovereenkomst). Voor zover de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de negatieve kwaliteitsafwijking, bepaalt dit het voorwerp van het contract.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De betreffende aankoopprijs moet vóór de levering van het product worden betaald (vooruitbetaling), tenzij wij uitdrukkelijk een aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betaalmethoden worden in de onlineshop of in de betreffende aanbieding onder een overeenkomstig gelabelde knop weergegeven. Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is aangegeven, zijn betalingsaanvragen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen kunnen er voor de levering van producten verzendkosten in rekening worden gebracht, tenzij het betreffende artikel vrij van verzendkosten wordt vermeld. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd op de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagensysteem en op het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling).

(5) De volgende beperkingen voor het bezorggebied zijn van toepassing: Levering vindt plaats in de volgende landen: Duitsland.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit is afhankelijk van de onze Herroepingsrecht.

§ 7 Contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor schending van contractuele verplichtingen en onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting. Als wij door lichte nalatigheid een achterstand hebben met de dienstverlening, als de service onmogelijk is geworden of als we een essentiële contractuele verplichting hebben geschonden, wordt de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende materiële en financiële verliezen gedragen door de schade die doorgaans voorzienbaar is in het contract beperkt. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en waarvan u regelmatig kunt vertrouwen op de naleving ervan. Dit omvat in het bijzonder onze verplichting om actie te ondernemen en de contractueel verschuldigde dienst uit te voeren, zoals beschreven in hoofdstuk 3.

§ 9 Garantie

(1) De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(2) Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn voor geleverde artikelen 12 maanden.

(3) Als consument wordt u verzocht om het artikel/de digitale goederen of de geleverde dienst bij de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden . Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 10 Slotbepalingen/geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voordeelbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de zetel van de aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

nl_NL_formalNL
Scroll naar boven