Искате ли свеж, чист въздух и повече благополучие?

1. Защита на данните с един поглед

Главна информация

Информацията по-долу предоставя прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат използвани, за да Ви идентифицират лично. Подробна информация по темата за защита на данните можете да намерите в нашата декларация за защита на данните, посочена под този текст.

Събиране на данни на този уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в раздела „Бележка за отговорния орган“ в тази декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това може да бъде напр. Това може да са например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с вашето съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на достъп до страницата). Тези данни се събират автоматично веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Някои от данните се събират, за да се гарантира, че уебсайтът се предоставя без грешки. Други данни могат да бъдат използвани за анализиране на вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на вашите данни?

Имате право по всяко време да получите безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от Вас лични данни. Вие също имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали своето съгласие за обработка на данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време в бъдеще. Вие също имате право да поискате обработването на вашите лични данни да бъде ограничено при определени обстоятелства. Вие също имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време относно това или ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните.

Анализи и инструменти на трети страни

Когато посетите този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде оценено статистически. Това се случва предимно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2. Хостинг

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт със следния доставчик:

All Inclusive

Доставчикът е ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, собственик René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (наричан по-долу All-Inkl). Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Използването на All-Inkl се основава на член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Имаме законен интерес да гарантираме, че нашият уебсайт е представен възможно най-надеждно. Ако е поискано подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG, доколкото съгласието изисква съхраняване на бисквитки или достъп до информация на крайното устройство на потребителя (напр. Б. Отпечатване на пръстови отпечатъци на устройство) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Обработка на поръчка

Имаме сключен договор за обработка на поръчки (AVV) за ползване на горепосочената услуга. Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че обработваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт само в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с GDPR.

3. Общи сведения и задължителни сведения

защита на данни

Операторите на тези сайтове приемат много сериозно защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират лично. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Обяснява се и как и с каква цел става това.

Бихме искали да отбележим, че предаването на данни по интернет (напр. при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните от достъп от трети страни.

Бележка за отговорния орган

Отговорният орган за обработката на данни на този уебсайт е:

NANODRON GmbH
Eisenbahnstr. 25
75179 Пфорцхайм

Телефон: +49 (0) 72 31 – 781 07 80
Имейл: info@nanodron.de

Отговорният орган е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други решава относно целите и средствата за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази декларация за защита на данните не е посочен конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработка на данните престане да се прилага. Ако подадете легитимно искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. данъчни или търговски периоди на съхранение); В последния случай изтриването се извършва, след като тези причини вече не са приложими.

Обща информация относно правното основание за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте се съгласили с обработването на данни, ние ще обработваме вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква a от GDPR или член 9, параграф 2, буква лит. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработката на данни се извършва и на основание член 49, параграф 1, буква a от GDPR. Ако сте се съгласили със съхранението на бисквитки или с достъпа до информация на вашето устройство (напр. чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данните ще се извърши също въз основа на раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договора или за извършване на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни на основание член 6, параграф 1, буква b от GDPR. Освен това обработваме вашите данни, ако е необходимо за изпълнение на правно задължение на основание член 6, параграф 1, буква c от GDPR. Обработката на данни може да се извършва и въз основа на нашия легитимен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Информация за съответните правни основания за всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на тази декларация за защита на данните.

Получатели на лични данни

Като част от нашите бизнес дейности ние работим с различни външни органи. В някои случаи също е необходимо да се предадат лични данни на тези външни органи. Ние предаваме лични данни на външни органи само ако това е необходимо за изпълнение на договор, ако сме законово задължени да го направим (напр. предаване на данни на данъчни органи), ако имаме законен интерес в съответствие с член 6, параграф 1, буква f DSGVO при прехвърлянето или ако друго правно основание позволява прехвърлянето на данни. Когато използваме процесори за обработка на поръчки, ние предаваме личните данни на нашите клиенти само въз основа на валиден договор за обработка на поръчки. При съвместна обработка се сключва договор за съвместна обработка.

Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни

Много операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите всяко съгласие, което вече сте дали по всяко време. Законосъобразността на обработката на данните, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директна реклама (чл. 21 от GDPR)

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 ЛИТЪР. E ИЛИ F GDPR, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПОРАДИ ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ВАЖИ СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА БАЗАТА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ. ПРИЛОЖИМАТА ПРАВНА ОСНОВАНИЯ, НА КОЯТО СЕ БАЗИРА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗЯВАТЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ МОЖЕМ ДА ДОКАЖЕМ СЛОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО, КОИТО НАТЕЖДАВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДА ИЛИ ОБРАБОТКАТА Е ЗА УПОТРЕБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ФОРМИРАНЕ НА ПРАВНО C ИСКОВЕ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО КЪМ ЧЛЕН 21 (1) от GDPR).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖДАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ВАС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА; ТОВА СЕ ВАЖИ СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОЛКОТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ПРОТИВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 (2) от GDPR).

Право на подаване на жалба до отговорния надзорен орган

В случай на нарушения на GDPR, засегнатите лица имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на тяхното обичайно пребиваване, работното им място или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба съществува, без да се засягат други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, предадени на вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате данните да бъдат прехвърлени директно на друго отговорно лице, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация, корекция и изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация по всяко време относно вашите съхранявани лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, право на коригиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за това или ако имате допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за това. Правото на ограничаване на обработването съществува в следните случаи:

  • Ако оспорите точността на личните данни, които съхраняваме за вас, обикновено ще ни трябва време, за да проверим това. За времетраенето на прегледа имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била/се извършва неправомерно, можете да поискате обработката на данните да бъде ограничена вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате правни претенции, имате право да изискате обработването на вашите лични данни да бъде ограничено вместо изтриване.
  • Ако сте подали възражение в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR, трябва да се направи баланс между вашите и нашите интереси. Докато все още не е ясно чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на Вашите лични данни, тези данни – с изключение на тяхното съхранение – могат да бъдат използвани само с Вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини, важен обществен интерес на Европейския съюз или държава-членка.

SSL или TLS криптиране

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптирана връзка по адресния ред на браузъра, който се променя от „http://“ на „https://“ и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани платежни транзакции на този уебсайт

Ако има задължение да ни предоставите вашите данни за плащане (напр. номер на сметка за разрешение за директен дебит) след сключване на платен договор, тези данни ще бъдат необходими за обработка на плащането.

Платежните транзакции, използващи обичайните методи на плащане (Visa/MasterCard, директен дебит), се извършват изключително чрез криптирана SSL или TLS връзка. Можете да разпознаете криптирана връзка по адресния ред на браузъра, който се променя от „http://“ на „https://“ и по символа за заключване в реда на вашия браузър.

При криптирана комуникация данните за плащането, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се възразява срещу използването на данни за контакт, публикувани като част от задължението за отпечатък, за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на изпращане на нежелана рекламна информация, като спам имейли.

4. Събиране на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове използват така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки пакети от данни и не причиняват никакви щети на вашето устройство. Те се съхраняват на вашето устройство временно за продължителността на сесията (сесийни бисквитки) или постоянно (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично в края на вашето посещение. Постоянните бисквитки остават съхранени на вашето устройство, докато не ги изтриете сами или вашият уеб браузър не ги изтрие автоматично.

Бисквитките могат да идват от нас (бисквитки на първи страни) или от компании на трети страни (така наречените бисквитки на трети страни). Бисквитките на трети страни позволяват интегрирането на определени услуги от компании на трети страни в уебсайтове (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Многобройни бисквитки са технически необходими, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили без тях (напр. функцията за количка за пазаруване или показването на видеоклипове). Други бисквитки могат да се използват за оценка на потребителското поведение или за рекламни цели.

Бисквитки, които са необходими за извършване на електронния комуникационен процес, за предоставяне на определени функции, които желаете (напр. за функцията количка за пазаруване) или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията) (необходими бисквитки), съхранявани въз основа на Член 6, параграф 1, буква f от GDPR, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има законен интерес да съхранява необходимите бисквитки за технически безгрешно и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Ако е поискано съгласие за съхранение на бисквитки и сравними технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на това съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от GDPR и § 25, ал. 1 от TTDSG); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешите бисквитки само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматичното изтриване на бисквитки, когато затворите браузъра. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Можете да разберете кои бисквитки и услуги се използват на този уебсайт в тази декларация за защита на данните.

Съгласие с бисквитката на Borlabs

Нашият уебсайт използва технологията за съгласие за бисквитки на Borlabs, за да получи вашето съгласие за съхраняване на определени бисквитки във вашия браузър или за използване на определени технологии и да документира това в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Доставчикът на тази технология е Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Хамбург (наричан по-долу Borlabs).

Когато влезете в нашия уебсайт, във вашия браузър се съхранява бисквитка на Borlabs, която съхранява даденото от вас съгласие или отмяната на това съгласие. Тези данни не се предават на доставчика на Borlabs Cookie.

Събраните данни ще се съхраняват, докато не поискате да ги изтрием или изтриете сами бисквитката на Borlabs или целта за съхранение на данни вече не е приложима. Задължителните законови периоди на съхранение остават незасегнати. Подробности за обработката на данни от Borlabs Cookie можете да намерите на https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Технологията за съгласие за бисквитки на Borlabs се използва за получаване на изискваното от закона съгласие за използването на бисквитки. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква c от GDPR.

Партньорски програми

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да разпознае и присвои партньорската връзка. Тези бисквитки не съдържат лична информация, но позволяват продажбите да бъдат приписани на партньор.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • URL адрес за препращане
  • Името на хоста на достъпващия компютър
  • Време на заявка на сървъра
  • IP адрес

Тези данни няма да бъдат обединени с други източници на данни.

Тези данни се събират въз основа на член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от технически безгрешно представяне и оптимизиране на неговия уебсайт - за тази цел лог файловете на сървъра трябва да бъдат записани.

форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за контакт, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим запитването и в случай на последващи въпроси. Ние няма да предадем тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква b от GDPR, при условие че вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес от ефективната обработка на запитванията, отправени към нас (чл. 6, ал. 1, буква f от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от GDPR). ), ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

Запитвания по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, вашата заявка, включително всички произтичащи лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние няма да предадем тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква b от GDPR, при условие че вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за извършване на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес от ефективната обработка на запитванията, отправени към нас (чл. 6, ал. 1, буква f от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от GDPR). ), ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби – по-специално законовите периоди на съхранение – остават незасегнати.

Функция за коментари на този уебсайт

За функцията за коментари на тази страница, в допълнение към вашия коментар, се съхранява информация за часа на създаване на коментара, вашия имейл адрес и, ако не публикувате анонимно, избраното от вас потребителско име.

Срок на съхранение за коментари

Коментарите и свързаните с тях данни се съхраняват и остават на този уебсайт, докато коментираното съдържание не бъде напълно изтрито или коментарите трябва да бъдат изтрити поради правни причини (напр. обидни коментари).

Правно основание

Коментарите се съхраняват въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от GDPR). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите неофициален имейл. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната.

5. Инструменти за анализ и реклама

Мениджър на маркери на Google

Ние използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Tag Manager е инструмент, който ни позволява да интегрираме проследяващи или статистически инструменти и други технологии на нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не извършва независими анализи. Използва се само за управление и показване на интегрираните чрез него инструменти. Google Tag Manager обаче събира вашия IP адрес, който също може да бъде прехвърлен на компанията майка на Google в Съединените щати.

Използването на Google Tag Manager се основава на член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес бързо и лесно да интегрира и управлява различни инструменти на своя уебсайт. Ако е поискано подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG, доколкото съгласието изисква съхраняване на бисквитки или достъп до информация на крайното устройство на потребителя (напр. Б. Отпечатване на пръстови отпечатъци на устройство) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Hotjar

Този уебсайт използва Hotjar. Доставчикът е Hotjar Ltd., ниво 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа (уебсайт: https://www.hotjar.com).

Hotjar е инструмент за анализиране на вашето потребителско поведение на този уебсайт. С Hotjar можем, наред с други неща: Запишете движенията и кликванията на мишката и превъртането. Hotjar може също така да определи колко дълго сте останали с курсора на мишката върху определено място. Hotjar използва тази информация, за да създаде така наречените топлинни карти, които могат да се използват, за да се определи кои области на уебсайта са предпочитани от посетителите на уебсайта.

Можем също да определим колко време сте останали на дадена страница и кога сте я напуснали. Можем също така да определим в кой момент сте анулирали вашите записи във формуляр за контакт (така наречените фунии за преобразуване).

Освен това Hotjar може да се използва за получаване на директна обратна връзка от посетителите на уебсайта. Тази функция служи за подобряване на уеб предложенията на оператора на уебсайта.

Hotjar използва технологии, които позволяват разпознаване на потребителите с цел анализиране на потребителското поведение (напр. бисквитки или използване на пръстови отпечатъци на устройството).

Ако е получено съгласие, това ще бъде използвано. g.Услуга изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25 TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако не е получено съгласие, използването на тази услуга се основава на член 6 (1) (f) от GDPR; Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и рекламата си.

Деактивиране на Hotjar

Ако искате да деактивирате събирането на данни от Hotjar, щракнете върху следната връзка и следвайте инструкциите там: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Моля, имайте предвид, че деактивирането на Hotjar трябва да се извърши отделно за всеки браузър или устройство.

За повече информация относно Hotjar и събраните данни, моля, вижте политиката за поверителност на Hotjar на следната връзка: https://www.hotjar.com/privacy

Обработка на поръчка

Имаме сключен договор за обработка на поръчки (AVV) за ползване на горепосочената услуга. Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че обработваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт само в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с GDPR.

Матомо

Този уебсайт използва услугата за уеб анализ с отворен код Matomo.

С помощта на Matomo можем да събираме и анализираме данни за използването на нашия уебсайт от посетителите на уебсайта. Това ни позволява, наред с други неща, Разберете кога кои показвания на страници са направени и от кой регион идват. Също така събираме различни регистрационни файлове (напр. IP адрес, референт, използвани браузъри и операционни системи) и можем да измерим дали посетителите на нашия уебсайт извършват определени действия (напр. кликвания, покупки и т.н.).

Използването на този инструмент за анализ се основава на член 6, параграф 1, буква f от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и рекламата си. Ако е поискано подходящо съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 TTDSG, доколкото съгласието изисква съхраняване на бисквитки или достъп до информация на крайното устройство на потребителя (напр. Б. Отпечатване на пръстови отпечатъци на устройство) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

IP анонимизация

Когато анализираме с Matomo, ние използваме IP анонимизация. Вашият IP адрес се съкращава преди анализ, така че вече не може да ви бъде ясно присвоен.

Хостинг

Ние хостваме Matomo със следния доставчик трета страна:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, собственик René Münnich
Главна улица 68
02742 Фридерсдорф

Обработка на поръчка

Имаме сключен договор за обработка на поръчки (AVV) за ползване на горепосочената услуга. Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че обработваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт само в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с GDPR.

Google Ads

Операторът на уебсайта използва Google Ads. Google Ads е програма за онлайн рекламиране от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, когато потребителят въведе определени думи за търсене в Google (насочване по ключови думи). Освен това могат да се показват насочени реклами въз основа на потребителските данни, налични в Google (напр. данни за местоположение и интереси) (насочване към целева група). Като оператори на уебсайтове можем да оценим тези данни количествено, например като анализираме кои думи за търсене са довели до показването на нашите реклами и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads ремаркетинг

Този уебсайт използва функциите на Google Ads Remarketing. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С Google Ads Remarketing можем да присвоим хората, които взаимодействат с нашето онлайн предложение, към конкретни целеви групи, за да им показваме реклама въз основа на интереси в рекламната мрежа на Google (ремаркетинг или повторно насочване).

Освен това рекламните целеви групи, създадени с Google Ads Remarketing, могат да бъдат свързани с функциите на Google за различни устройства. По този начин базирани на интереси, персонализирани рекламни съобщения, които са адаптирани към вас на едно устройство (напр. мобилен телефон) в зависимост от предишното ви използване и поведение при сърфиране, могат също да се показват на друго ваше устройство (напр. таблет или компютър).

Ако имате акаунт в Google, можете да възразите срещу персонализираната реклама, като използвате следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните можете да намерите в декларацията на Google за защита на данните на: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Формиране на целева група със сравнение на клиенти

За да създадем целеви групи, ние използваме, наред с други неща, съвпадение на клиенти от Google Ads Remarketing. Ние прехвърляме определени данни за клиенти (напр. имейл адреси) от нашите списъци с клиенти към Google. Ако въпросните клиенти са потребители на Google и са влезли в своя акаунт в Google, ще им бъдат показани подходящи рекламни съобщения в мрежата на Google (напр. в YouTube, Gmail или в търсачката).

Google проследяване на реализациите

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google проследяване на реализациите, Google и ние можем да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например, можем да оценим кои бутони на нашия уебсайт колко често са кликвани и кои продукти са били разглеждани или купувани особено често. Тази информация се използва за създаване на статистически данни за реализациите. Научаваме общия брой потребители, които са кликнали върху нашите реклами и какви действия са предприели. Не получаваме никаква информация, с която да идентифицираме лично потребителя. Самият Google използва бисквитки или сравними технологии за разпознаване за идентификация.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да намерите повече информация относно проследяването на реализациите на Google в разпоредбите на Google за защита на данните: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (бивш Facebook Pixel)

Този уебсайт използва пиксели за действие на посетителите от Facebook/Meta за измерване на реализациите. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Въпреки това, според Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени и в САЩ и други трети страни.

Това позволява да се проследява поведението на посетителите на сайта, след като са били пренасочени към уебсайта на доставчика чрез кликване върху реклама във Facebook. Това позволява ефективността на рекламите във Facebook да бъде оценена за целите на статистическите и пазарните проучвания и бъдещите рекламни мерки да бъдат оптимизирани.

Събраните данни са анонимни за нас като оператор на този уебсайт; не можем да правим заключения относно самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook използва данните за собствени рекламни цели, в съответствие с указанията за използване на данни на Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) може да използва. Това позволява на Facebook да даде възможност за поставяне на реклами във Facebook страници, както и извън Facebook. Като оператор на сайта, ние не можем да повлияем на това използване на данни.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Използваме разширената функция за съпоставяне в рамките на мета пикселите.

Разширеното съпоставяне ни позволява да споделяме различни видове данни (напр. място на пребиваване, държава, пощенски код, хеширани имейл адреси, имена, пол, дата на раждане или телефонен номер) на нашите клиенти и потенциални клиенти, които събираме чрез нашия уебсайт, с Meta ( Facebook). Това активиране ни позволява да приспособим нашите рекламни кампании във Facebook още по-точно към хората, които се интересуват от нашите предложения. Освен това разширеното съпоставяне подобрява приписването на реализации на уебсайтове и разширява персонализираните аудитории.

До степента, в която личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (член 26 GDPR). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и предаването им на Facebook. Обработката, извършена от Facebook след препращането, не е част от споделената отговорност. Нашите съвместни задължения са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за защита на данните при използване на инструмента Facebook и за безопасното за защита на данните внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook директно във Facebook. Ако предявите вашите права на субект на данни при нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на вашата поверителност в информацията за защита на данните на Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Можете също да използвате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ в секцията „Настройки за реклами“ на адрес https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen деактивирайте. За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате базираното на използване рекламиране на Facebook на уебсайта на Европейския алианс за интерактивна цифрова реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

API за преобразуване на Facebook

Ние сме интегрирали Facebook Conversion API на този уебсайт. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Въпреки това, според Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени и в САЩ и други трети страни.

Facebook Conversion API ни позволява да записваме взаимодействията на посетителите на уебсайта с нашия уебсайт и да ги предаваме на Facebook, за да подобрим ефективността на рекламата във Facebook.

За тази цел се записват по-специално времето на достъп, достъпният уебсайт, вашият IP адрес и вашият потребителски агент, както и други специфични данни (напр. закупени продукти, стойност на пазарската количка и валута). Пълен преглед на данните, които могат да се събират, можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

До степента, в която личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия сме съвместно отговорни за тази обработка на данни (член 26 GDPR). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и предаването им на Facebook. Обработката, извършена от Facebook след препращането, не е част от споделената отговорност. Нашите съвместни задължения са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за защита на данните при използване на инструмента Facebook и за безопасното за защита на данните внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook директно във Facebook. Ако предявите вашите права на субект на данни при нас, ние сме длъжни да ги препратим на Facebook.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на вашата поверителност в информацията за защита на данните на Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Персонализирани аудитории във Facebook

Ние използваме персонализирани аудитории на Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия.

Когато посещавате или използвате нашите уебсайтове и приложения, използвате нашите безплатни или платени оферти, предавате данни към нас или взаимодействате със съдържанието на нашата компания във Facebook, ние събираме вашите лични данни. Ако ни дадете съгласието си да използваме Facebook Custom Audiences, ние ще предадем тези данни на Facebook, които Facebook може да използва, за да ви покаже подходяща реклама. Освен това, целевите групи могат да бъдат дефинирани с вашите данни (аудитории, подобни на подобни).

Facebook обработва тези данни като наш процесор. Подробности можете да намерите в потребителското споразумение на Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Използването на тази услуга се основава на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR и раздел 25, параграф 1 от TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience и https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Добавки и инструменти

YouTube с разширена защита на данните

Този уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта на YouTube. Уебсайтът се управлява от Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди да гледат видеоклипа. Разширеният режим на защита на данните обаче не изключва непременно предаването на данни на партньорите на YouTube. По този начин, независимо дали гледате видеоклип, YouTube установява връзка с Google Marketing Network.

Веднага щом стартирате видеоклип в YouTube на този уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. Сървърът на YouTube се информира кои от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, позволявате на YouTube да присвои поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след стартиране на видеоклип, YouTube може да съхранява различни бисквитки на вашето устройство или да използва сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството). По този начин YouTube може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация е, наред с други неща, използвани за събиране на видео статистика, подобряване на потребителското изживяване и предотвратяване на опити за измами.

Ако е необходимо, може да се задействат допълнителни операции по обработка на данни след стартиране на видеоклип в YouTube, върху които ние нямаме влияние.

Използването на YouTube е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация на крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация относно защитата на данните в YouTube можете да намерите в тяхната декларация за защита на данните на: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Компанията е сертифицирана съгласно „Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ“ (DPF). DPF е споразумение между Европейския съюз и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните, когато данните се обработват в САЩ. Всяка сертифицирана компания за DPF се задължава да спазва тези стандарти за защита на данните. Допълнителна информация можете да получите от доставчика, като използвате следната връзка: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Електронна търговия и доставчици на плащания

Обработка на клиентски и договорни данни

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти и договори, за да установим, структурираме и променим нашите договорни отношения. Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за използването на този уебсайт (данни за използването) само доколкото е необходимо, за да позволим на потребителя да използва услугата или да таксува за нея. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква b от GDPR.

Събраните клиентски данни ще бъдат изтрити след приключване на поръчката или прекратяване на бизнес взаимоотношенията и изтичане на всички законови периоди на съхранение. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.

Предаване на данни при сключване на договор за онлайн магазини, търговци и доставка на стоки

Ако поръчате стоки от нас, ние ще предадем вашите лични данни на транспортната компания, отговорна за доставката, и на доставчика на платежни услуги, отговорен за обработката на плащането. Ще бъдат освободени само данните, необходими на съответния доставчик на услуги, за да изпълни задачата си. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква b от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки. Ако сте дали съгласието си в съответствие с член 6, параграф 1, буква a от GDPR, ние ще предадем вашия имейл адрес на транспортната компания, отговорна за доставката, така че те да могат да ви информират по имейл за статуса на доставка на вашата поръчка; Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Пренос на данни при сключване на договор за услуги и цифрово съдържание

Ние предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо като част от обработката на договора, например на кредитната институция, отговорна за обработката на плащанията.

Данните няма да бъдат предадени повече или ще бъдат предадени само ако изрично сте се съгласили с предаването. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие, например за рекламни цели.

Основанието за обработка на данни е член 6, параграф 1, буква b от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Разплащателни услуги

Ние интегрираме платежни услуги от компании на трети страни на нашия уебсайт. Ако направите покупка от нас, вашите данни за плащане (напр. име, сума на плащането, данни за сметка, номер на кредитна карта) ще бъдат обработени от доставчика на платежни услуги за целите на обработката на плащането. За тези транзакции се прилагат съответните договорни разпоредби и разпоредби за защита на данните на съответните доставчици. Използването на доставчици на платежни услуги се основава на член 6, параграф 1, буква b от GDPR (обработка на договор) и в интерес на процеса на плащане да бъде възможно най-гладък, удобен и сигурен (чл. 6, параграф 1, буква f) GDPR). Ако вашето съгласие е поискано за определени действия, член 6, параграф 1, буква a от GDPR е правното основание за обработка на данни; Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време в бъдеще.

Ние използваме следните платежни услуги/доставчици на платежни услуги на този уебсайт:

PayPal

Доставчикът на тази платежна услуга е PayPal (Европа) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричано по-долу „PayPal“).

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Ивица

Доставчикът за клиенти в рамките на ЕС е Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу „Stripe“).

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://stripe.com/de/privacy и https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Можете да прочетете подробности за това в политиката за поверителност на Stripe на следната връзка: https://stripe.com/de/privacy.

Незабавен банков превод

Доставчикът на тази платежна услуга е Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу „Sofort GmbH“). С помощта на процедурата „Sofortüberweisung“ получаваме потвърждение за плащане от Sofort GmbH в реално време и можем да започнем да изпълняваме задълженията си незабавно. Ако сте избрали метода на плащане „Sofortüberweisung“, изпратете PIN и валиден TAN на Sofort GmbH, които те могат да използват, за да влязат във вашата онлайн банкова сметка. Sofort GmbH автоматично проверява салдото на вашата сметка след влизане и извършва превода към нас, използвайки предоставения от вас TAN. След това веднага ни изпраща потвърждение на транзакцията. След като влезете, вашите продажби, кредитният лимит на овърдрафта и съществуването на други сметки, както и техните салда се проверяват автоматично. В допълнение към PIN и TAN, въведените от вас данни за плащане и лични данни също ще бъдат предадени на Sofort GmbH. Вашите лични данни включват вашето собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер(а), имейл адрес, IP адрес и, ако е приложимо, други данни, необходими за обработка на плащанията. Предаването на тези данни е необходимо, за да се установи без съмнение Вашата самоличност и за предотвратяване на опити за измама. Подробности за плащане с незабавен превод можете да намерите на следните линкове: https://www.sofort.de/datenschutz.html и https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Доставчикът на тази платежна услуга е paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Франкфурт на Майн (наричан по-долу „giropay“).

Подробности можете да намерите в декларацията за защита на данните на giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

bg_BGBG
Превъртете до върха