Искате ли свеж, чист въздух и повече благополучие?

Право на отказ
Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причини.
Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, сте завладяли последната частична пратка или последния артикул. .

За да упражните правото си на отказ, трябва да се свържете с нас NANODRON GmbH Eisenbahnstr. 25 75179 Pforzheim Телефон +49 (0) 72 31 – 781 07 80 Факс +49 (0) 72 31 – 781 07 89 Имейл: info@nanodron.de чрез ясна декларация (напр. изпратена по пощата или имейл), информираща за вашето решение да се оттеглите от този договор. Можете да използвате приложения примерен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото си на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

Последици от анулирането
Ако анулирате този договор, ние ще трябва да ви платим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на метод на доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), които трябва да бъдат възстановени незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за Вашето анулиране на този договор. За това изплащане използваме същия метод на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако нещо различно не е изрично договорено с вас; при никакви обстоятелства няма да бъдете начислени такси в резултат на това изплащане. Можем да откажем изплащане, докато не получим стоките обратно или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, което от двете настъпи по-рано.

Вие трябва да доставите стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сте ни информирали за анулирането на този договор с Nanodron GmbH Eisenbahnstr. 25, 75179 Pforzheim за връщане или предаване. Срокът е спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на четиринадесетдневния срок. 

bg_BGBG
Превъртете до върха